FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. बिद्यालय ठेगान बिद्यालयको ईमेल विद्यालयको IEMIS कोड विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस विद्यालयको प्रकार छनौट गर्नुहोस स्थापना मिति
त्रिभुवन माध्यमिक बिद्यालय मानपुर-१,सर्लाही चन्द्रकिशोर राय 9854035340 वडा नंं. १ (मानपुर) 525225222 माध्यमिक तह सरकारी 2007
बसबरिया प्रा.बि. नमुना नाम 9855522222 वडा नंं. ३ (भवानीपुर) sample@gmail.com 242555 आधारभूत तह सरकारी 2046