FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व.२०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सम्वन्धमा

८०/८१ 07/19/2023 - 12:29 PDF icon CamScanner 06-25-2023 21.19.pdf

बसबरिय गाउँपालिकाको दोश्रो गाउँसभा, दोश्रो अधिबेशनमा गाउँपालिका अध्यक्ष श्री राम सिंहासन राय द्वारा प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/25/2023 - 20:44 PDF icon वार्षिक नीति कार्यक्रम 2080-81.pdf

गाउँ सभाको अधिवेशनमा सहभागी भइदिने सम्बन्धमा

७९-८० 06/23/2023 - 13:16

आ.व.२०७९/८० को गाउँपालिकाको आय/व्यय वडा गत, बिषयगत योजना

७९-८० 07/01/2022 - 13:03 PDF icon अनुसूची १.pdf, PDF icon अनुसूची २.pdf, PDF icon अनुसूची ३.pdf, PDF icon वडा १ देखि ६ सम्म तथा गा.पा.स्तरीय योजना.pdf

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति, बजेट तथा कार्यक्रम

78/79 06/28/2022 - 08:18 PDF icon नीति कार्यक्रम २०७९-८०.pdf

आ.व.२०७८/७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

78/79 07/01/2021 - 08:38 PDF icon policy 2078-79 kalimati.pdf

नीति तथा कार्यक्रम २०७७/०७८

७७/७८ 07/17/2020 - 13:44 PDF icon annual policy and program 2077-078.pdf

बसबरिया गाउँपालिकाको बिशेस सभाको निर्णय

७५/७६ 06/26/2019 - 18:25 PDF icon New Doc 2019-06-26 11.42.38.pdf

बसबरिया गाउँपालिका भवानीपुर, सर्लाही आ.व.२०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 06/24/2018 - 20:02 PDF icon annual policy and program.pdf

बार्षिक विकास कार्यक्रम

७४/७५ 04/28/2018 - 21:38 PDF icon anusuchi 6.pdf

Pages