FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

जग्गा खरिद सम्वन्धि सूचना

७७/७८ 02/27/2021 - 10:02

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

७७/७८ 02/27/2021 - 09:58

बागमती नदीकोमा ढुंगा गिट्टी बालुवा संकलन सम्वन्धि दरभाउपत्र आब्वाहनको सुचना

७७/७८ 12/18/2020 - 12:17

बसबरिया गाउँपलिकाको बिभिन्न सडकको बोलपत्र सम्वन्धि सूचना

७७/७८ 11/27/2020 - 09:52

डुङ्गा सम्वन्धी दरभाउपत्र आव्हान को सूचना

७७/७८ 09/04/2020 - 07:37

भुल सुधार सम्वन्धमा

७७/७८ 09/02/2020 - 07:59

ढुंगा, गिट्टी,बालुवा सङ्कलन सम्वन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र सूचना

७७/७८ 09/01/2020 - 10:01

माछा सम्वन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना

७७/७८ 09/01/2020 - 09:58

आसयपत्रको सूचना

७६/७७ 04/30/2020 - 20:42

शिलबन्दी दरभाउपत्र आबहानको सुचाना !!!

७६/७७ 04/23/2020 - 22:01

Pages