FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 03/28/2019 - 20:26 PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
बसबरिया गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५ ७५/७६ 03/28/2019 - 20:25 PDF icon बसबरिया गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५.pdf
गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ७५/७६ 03/28/2019 - 20:24 PDF icon गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
गाउँपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५ ७५/७६ 03/28/2019 - 20:24 PDF icon गाउँपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५.pdf
अपाङ्गगता परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/28/2019 - 20:22 PDF icon अपाङ्गगता परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७५.PDF
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन . ७५/७६ 03/28/2019 - 20:22 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ..pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन ७५/७६ 03/28/2019 - 20:21 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७४/७५ 10/11/2018 - 09:08 PDF icon gha barga.pdf
आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 07/05/2018 - 13:46 PDF icon आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४.pdf
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 05/24/2018 - 16:34 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf

Pages