FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको लगत संकलन सम्वन्धी कार्यविधि-२०७८ ८०/८१ 02/29/2024 - 09:32 PDF icon लगत-सङ्कलन-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७८.pdf
आर्थिक विधेयक २०७९ 78/79 07/01/2022 - 12:52 PDF icon आर्थिक एन राजपत्र.pdf
बिनियोजन एन २०७९ 78/79 07/01/2022 - 12:51 PDF icon बिनियोजन राजपत्र.pdf
कर्मचारी समायोजन एन २०७९ 78/79 07/01/2022 - 12:50 PDF icon कर्मचारी समायोजन राजपत्र.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा 78/79 06/11/2022 - 10:31 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा .pdf
बसबरिया गाउँपालिका कृषि ब्यबसाय प्रवर्द्धन बिधेयक,२०७४ ७४/७५ 06/11/2022 - 10:22 PDF icon कृषि विधयेक.pdf
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ 78/79 06/11/2022 - 10:11 PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
‍‍बसबरिया गाउँपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ 78/79 06/11/2022 - 10:10 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन.pdf
ब्यबसाय कर सम्वन्धि कार्यविधि 78/79 06/11/2022 - 10:09 PDF icon ब्यबसाय कर सम्वन्धि .pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८ 78/79 06/11/2022 - 10:08 PDF icon टोल विकास संस्था.pdf

Pages