FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व.२०७८/७९ को बजेट

78/79 07/15/2021 - 09:21 PDF icon चालु तर्फको बजेट २०७८-७९ - edited.pdf, PDF icon चालु तर्फको बजेट २०७८-७९ clahu.pdf, PDF icon चालु तर्फको बजेट २०७८-७९.pdf

२०७५/०७६ को योजना

७५/७६ 04/01/2019 - 16:57 PDF icon New Doc 2019-03-29 14.06.59.pdf

वार्ड ४ (कृषि सडक निर्माण ब्रहम्म स्थान देखि खेत सम्म )

७४/७५ 05/28/2018 - 11:16 PDF icon कृषि सडक निर्माण(ब्रहम्म स्थान देखि खेत सम्म ).pdf

वार्ड ५ (ब्रहम्म स्थान कम्पाउण्ड वाल निर्माण उ.स.)

७४/७५ 05/28/2018 - 11:03 PDF icon ब्रहम्म स्थान कम्पाउण्ड वाल निर्माण उ.स..pdf

वार्ड ५ (काली माई मन्दिर छत ढलान उ.स)

७४/७५ 05/27/2018 - 14:58 PDF icon काली माई मन्दिर छत ढलान उ.स.pdf

वार्ड ३ (मंदिरवा टोल अधुरो मन्दिर निर्माण)

७४/७५ 05/27/2018 - 14:32 PDF icon वार्ड ३ (मंदिरवा टोल अधुरो मन्दिर निर्माण).pdf

वार्ड ५( होस्टे हैसे कम्पाउणड वाल निर्माण)

७४/७५ 05/27/2018 - 14:19 PDF icon होस्टे हैसे कम्पाउणड वाल निर्माण.pdf

वार्ड १ मानपुर मा.बि.को कक्षा कोठा मर्मत योजना

७४/७५ 05/27/2018 - 14:08 PDF icon मानपुर मा.बि.को कक्षा कोठा मर्मत योजना.pdf

वार्ड १ मिया टोल जाने बाटोमा ह्युम पाइप जडान तथा मर्मत

७४/७५ 05/27/2018 - 11:30 PDF icon वार्ड १ मिया टोल जाने बाटोमा ह्युम पाइप जडान तथा मर्मत.pdf

वार्ड न. १ (मानपुर) पखाहाबालाको घर देखि बागमती तटबन्ध सम्म माटो तथा ग्रेभेल योजना

७४/७५ 05/24/2018 - 16:02 PDF icon वडा १(पखाहाबालाको घर देखि बागमती तटबन्ध सम्म).pdf

Pages