FAQs Complain Problems

मिति २०७९/११/१२ गते का दीन बसबरिया गाउँ पालिकामा श्रीमान रमेश कन्त अधिकारी ज्यु (न्याधिश) तथा वहा को टीम बाट न्यायपालिकाको निरीक्षण तथा अनुगमन गरियो