FAQs Complain Problems

बसबरिया प्रा.बि.

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस:

विद्यालयको प्रकार छनौट गर्नुहोस:

प्र.अ.को नाम: 
नमुना नाम
बिद्यालयको ईमेल: 
sample@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
9855522222
स्थापना मिति: 
2046
बिद्यालय छनौट गर्नुहोस: 
बिद्यालय ठेगान: 
विद्यालयको IEMIS कोड: 
242555