FAQs Complain Problems

बसबरिया गाउँपालिकाको biometric verification अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा सबै वडा कार्यालयहरुका लागि जारी सूचना ।

तस्बीर: 

आर्थिक वर्ष: