FAQs Complain Problems

यस बसबरिया गाउँपालिकाको एम.आई यस. अपरेटर राजिब कुमार यादब लगायत शिक्षक सेवामा आयोग बाट नाम निकाली यस बसबरिया गाउँपालिकामा पदस्थापना भएकाहरुलाई स्वागत कार्यक्रम